Select Page

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem z tegorocznej edycji Sympozjum Sztuki.

30 sierpnia – 7 września 2021.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie. W procesie”

         W roku 2021 powróciliśmy do pierwotnej formuły Sympozjum Sztuki zakładającej spotkanie i wspólną pracę artystów. Pałac i Park w Morawie ponownie stały się miejscem twórczych działań. Tym razem – proponując temat W procesie – chcieliśmy zachęcić zaproszonych artystów do działań performatywnych w połączeniu z tworzeniem materialnych obiektów. Motywem przewodnim Sympozjum stał się szeroko rozumiany proces twórczy: zbieranie danych, budowanie/konstruowanie dokumentacji, skoncentrowanie się wokół świadomego lub intuicyjnego „dojrzewania” koncepcji artystycznych, wykorzystanie momentów iluminacji/wglądu czy przypadku.

        Sympozjum zakończyło się wystawą powstałych prac we wnętrzach Pałacu Morawa oraz w otaczającym go parku. Wernisaż przybrał formę wspólnego spaceru i jednocześnie oprowadzania kuratorskiego, podczas którego miały również miejsce zdarzenia performatywne. Wywołana w ten sposób sytuacja stała się swoistą kontynuacją zapoczątkowanych w ramach Sympozjum procesów, działań i konfrontacji.

Organizatorem Sympozjum jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Program dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocław