14 – 30 września 2020.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Było, jest i będzie. Piękne czasy to kolejna odsłona cyklicznego przedsięwzięcia artystycznego.

Tegoroczne hasło Sympozjum: „piękne czasy” nie jest jednoznaczne – odwoływać się może zarówno do przeszłości jak i przyszłości. Jest równocześnie rozrachunkiem z historią i projekcją nadchodzących zdarzeń. Hasło to wiązać można z sentymentalnym postrzeganiem tego, co minione i co – poprzez zamknięcie etapu, zakończenie jakiejś epoki – widzimy z innej perspektywy. Mieści także w swoim kręgu znaczeniowym niepokojący potencjał. To, co dla jednych jawi się jako sielski czas – dla innych może być nie do końca rozpoznanym stadium przemiany, wciąż jeszcze względnej stabilności znanego nam świata, która nieuchronnie dobiega końca.

Miejsce, w którym dziś się znajdujemy staje się takim punktem zwrotnym, z którego patrzymy wstecz, dokonujemy oceny postrzegając jednak przeszłość na dwóch różnych płaszczyznach – indywidualnej i zbiorowej. Mając tak wiele współrzędnych – nie potrafimy przeprowadzić precyzyjnego rozpoznania przyszłości. Dziś – zdaje się – istnieje pewien problem z odniesieniem się do wspólnotowej pamięci i zbiorowego doświadczenia. Bez tego jednak – wytwarza się dylemat związany z budowaniem wizji przyszłości.

Rok 2020 jest wyjątkowy, zatem tegoroczne Sympozjum również będzie szczególne. Spotkanie artystów w Pałacu Morawa zostanie zastąpione spotkaniami w przestrzeni miasta Wrocławia i okolic. Nie chcemy rezygnować z charakteru sympozjum. Planujemy spontaniczne odwiedziny w pracowniach poszczególnych artystów. Będą one relacjonowane w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie.

Zaproszeni artyści realizować będą swoje prace tam, gdzie zwykle tworzą. Dokumentacja fotograficzna powstałych dzieł również będzie zrealizowana w kontekście tych przestrzeni: pracowni, mieszkań, ogrodów.

Specyfiką tegorocznego Sympozjum jest przeniesienie środka ciężkości z tworzenia wystawy na szersze spektrum zagadnień związanych z refleksją nad źródłami idei dzieła i jego wartości w kontekście samego procesu twórczego pracy artysty.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Było, jest i będzie. Piękne czasy ma za zadanie uruchomić nowe obszary twórczych i teoretycznych poszukiwań oraz ma posłużyć zainicjowaniu cyklu pokazów powstałej kolekcji dzieł w ośrodkach polskich i zagranicznych w przyszłości. Jak dalekiej – zależy to od warunków organizacyjnych – jednak nie porzucamy nadziei, iż wkrótce można będzie swobodnie realizować pokazy prac „na żywo”. W ten sposób Sympozjum będzie kontynuować założenia cyklu i stanie się asumptem do kolejnych działań integrujących środowiska artystyczne.

Organizatorem Sympozjum jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Program dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocław