JACK WILLIAMS

Move With The Times
Animacja

Move With The Times to artystyczny film wideo o upadku mediów drukowanych, a także o tym, jak znaczenie pisma i tekstu zmniejszyło się w erze Internetu. W pewnym momencie słowo drukowane było jedynym środkiem masowej komunikacji, ale teraz jest w dużej mierze podporządkowane mediom cyfrowym, w szczególności wideo.

W związku z tym litery z książek w bibliotece w Morawie zostały sfilmowane w agresywny sposób, aby pokazać dominację wideo nad tekstem w epoce cyfrowej, ale także, aby pokazać, jak tekst i pismo stały się bardziej aktywne, gdy zostały wplecione w niespokojny i ciągle zmieniający się nośnik, jakim jest Internet.

Film ten został wyświetlony na ekranie w bibliotece w Morawie, aby pokazać antagonistyczną relację pomiędzy książkami na półkach, które obecnie pełnią rolę artefaktów, w porównaniu z ekranem, który zdominował medium filmowe jako główne narzędzie komunikacji masowej.