GRZEGORZ NIEMYJSKI

2018 | 2017 ]

Grzegorz Niemyjski (ur. 1970). W 1992 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a następnie rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uzyskując w 1999 roku dyplom z rzeźby w pracowni prof. Alfredy Poznańskiej i ad. Christosa Mandziosa. Od roku akademickiego 2006/2007 pracuje na macierzystej uczelni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, drewnie i ceramice oraz rysunkiem; realizuje także akcje plastyczne. Brał udział w ok. 80 wystawach zbiorowych, zrealizował kilkanaście instalacji oraz akcji plastycznych i 14 wystaw indywidualnych. Wraz z rodziną mieszka w Legnicy.