IOANNIS ANASTASIOU

(ur.1995, Ateny, Grecja)
Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tytuł magistra grafiki uzyskał w pracowni prof. Xenophona Sachinisa na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Zdobywca nagród i wyróżnień. Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych i konkursach o zasięgu międzynarodowym. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach, sympozjach i warsztatach.

ARTIST STATEMENT

Postrzegam siebie jako arbitralnego odkrywcę, przypadkowego podróżnika w krainach pamięci. Moje badania artystyczne koncentrują się na zrozumieniu, interpretacji i pokazaniu, w jaki sposób pamięć jest tworzona, przekształcana i zagnieżdżana w jej zbiorowym i indywidualnym środowisku. Postrzegając go jako repozytorium zbiorowego doświadczenia, jestem szczególnie zainteresowany jego konstruowaniem, dekonstrukcją i błędną konstrukcją. W swojej praktyce wykorzystuję zarówno tradycyjne, jak i eksperymentalne techniki graficzne, tworząc obiekty 3D, instalacje, książki i grafiki artystyczne, często ucieleśniające kontekst społeczny i polityczny.