JOZEF SUCHOŽA

2019 | 2017 ]

Josef Suchoža ur w 1978 w Kráľovský Chlmec (Czechosłowacja)
W latach 2007-2010 studia doktoranckie na Wydziale Rzeźby na Academy of Arts w Banská Bystrica. W latach 1997 – 2003 Studia magisterskie na Wydziale Rzeźby na Academy of Arts w Banská Bystrica.

 

ARTIST STATEMENT

Suchoža działa metodą zbliżoną do postmodernistycznego bricollage. Nowe, zaktualizowane odczytanie archetypowych zjawisk kulturowych osiąga poprzez wizualną transformację przestrzeni, a także znalezionego obiektu. Opiera się na zbiorowej pamięci kulturowej z naciskiem na aktualny upadek jej wartości ze zgubnym wpływem społecznym. Strategie artystyczne autora to: przestrzeń zamknięta i (re)interpretowana, ruchomy obraz z naciskiem na jego jasność i pulsację, lustrzane odbicie i dźwięk, a także obiekty odnoszące się do nieobecnego ciała. Istotny jest duchowy i społeczno-krytyczny wymiar ideologiczny jego twórczości.