ANNA BUJAK

[ 2019 | 2018 | 2017 ]

Rzeźbiarka, autorka instalacji i rysunków, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2011). W 2017 r. obroniła doktorat w dyscyplinie sztuki piękne. Laureatka stypendiów i konkursów artystycznych, m.in.: stypendium Jerzego Grotowskiego (2014), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), nominowana do nagrody kulturalnej Gazety Wyborczej wARTo (2015). Jej prace prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

ARTIST STATEMENT

Rzeźba jest dla mnie medium, za pośrednictwem którego przekazuję idee. Interesuje mnie kondycja człowieka w świecie pełnym nowych technologii, w którym wszystko staje się substytutem, związek człowieka z antropocentryczną naturą, jego tęsknota za bezpowrotnie utraconym światem bezpiecznego dzieciństwa, wyimaginowaną dzikością przyrody, lęk przed „nagim” życiem. W swoich projektach dążę do podstawowych form, odrzucam coraz więcej elementów. Formy są minimalne. Dużą rolę odgrywa w nich tytuł pracy, który również „buduje” formę wizualną. Staram się wyabstrahować coś w rodzaju doskonałej, czystej formy, która będzie „ostra” w swoim przekazie.