JASMIN SCHAITL

2018 ]

Jasmin jest artystką wizualną, pedagogiem, performerką i członkiem zarządu Laboratory Angewandte Performance oraz badaczką w projekcie DEMEDARTS (finansowanym przez Austriacki Fundusz Naukowy) na Universität für angewandte Kunst w Wiedniu. Od 2019 roku jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Otrzymała kilka międzynarodowych nagród za performans i wystawy prezentowane w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.

ARTIST STATEMENT

Performans, rzeźba, wideo i fotografia to media, za pomocą których Jasmin bada napięcie między obecnością a nieobecnością oraz przecięcia materialności, haptyki i pamięci. Od 2017 roku koncentruje swoje badania na przecięciu obecności, materialności, haptyki i pamięci w różnorodnym rozumieniu praktyk performatywnych. Obejmuje to badanie zaangażowania publiczności, partycypacji oraz użycia przedmiotów lub materiałów, namacalnych czy też ukrytych. Jasmin bada, jak działania w czasie, pełna intymności współpraca jeden-na-jeden oraz układ przestrzenny instalacji wpływają na postrzeganie czasu i przestrzeni przez publiczność i zmieniają je. Jej celem jest podniesienie świadomości i wyostrzenie zmysłów, aby dostrzec, co jest przed nami lub w nas, i co nas otacza. Aspekt bardziej świadomego postrzegania czasu ma na celu stworzenie ramy dla uświadomienia sobie możliwej pełni w pustce, docenienia tego, co nie jest spektakularne. To podkreśla niedoceniane znaczenie piękna w szczegółach, poprzez zwykłe skupienie się na jednej rzeczy.