JAKUB JERNAJCZYK

(ur. 1980, Wrocław, Polska)
Artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. Jako profesor uczelni prowadzi Pracownię Poznania Wizualnego; dziekan Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu. W latach 2010–2017 członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat prestiżowych grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor artykułów naukowych, uczestnik licznych konferencji oraz wystaw artystycznych.

ARTIST STATEMENT

W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupiam się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. W pewnym dystansie wobec dominującego w tym zakresie nurtu art&science, penetruję autorsko zdefiniowany wątek owych relacji, określany jako sztuka poznania. Tworzone przez mnie instalacje inspirowane są głównie matematyką, fizyką oraz filozofią. Obok dbałości o wartość estetyczną tych prac, wyraźny nacisk kładę na ich aspekt poznawczy. Jestem przekonany, że sztuka może i powinna odgrywać ważną rolę w przybliżaniu złożonych problemów naukowych.

Z perspektywy badawczej szczególnie interesuje mnie rola percepcji i wyobraźni wzrokowej w ludzkim poznaniu, zarówno potocznym, jak i naukowym. W obszarze moich zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia szczegółowe jak: mechanizmy poznawcze oraz archetypy myślowe w sztuce i nauce; rola wyobraźni wizualnej w odkryciu naukowym; obrazowe składowe intuicji twórczej; wizualne metafory poznawcze; błędy i paradoksy percepcyjne, analogowe i dyskretne systemy kodowania informacji.