30 sierpnia – 7 września 2021.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie. W procesie”

W roku 2021 powracamy do pierwotnej formuły Sympozjum Sztuki zakładającego spotkanie i wspólną pracę artystów. Pałac i Park w Morawie ponownie stają się miejscem naszych działań. Tym razem – proponując temat W procesie chcemy zachęcić twórców do działań performatywnych w połączeniu z tworzeniem obiektów materialnych, dźwiękowych, działań efemerycznych, dokumentacji oraz wykładów dotyczących sztuki. Naszym zamiarem jest poszerzenie pola eksploracji miejsca o nowe sposoby obrazowania i twórczej ekspresji, włączenie działania czasu. Motywem przewodnim Sympozjum jest szeroko rozumiany proces twórczy, zbieranie danych, budowanie/konstruowanie dokumentacji, które w zamyśle zainicjują rozwiązania artystyczne. Skoncentrowanie się wokół świadomego lub intuicyjnego „dojrzewania” koncepcji artystycznych, wykorzystanie momentów iluminacji/wglądu czy przypadku – wszystko to złoży się na oswajanie stawianych sobie przez artystów zagadnień.

Organizatorem Sympozjum jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Program dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocław