ROLAND GRABKOWSKI

Małe baterie witalności
Cykl małych form rzeźbiarskich
Wosk

Cykl stanowi nawiązanie do badań podjętych w pracy doktorskiej Bunt rzeczy (2021). Dotyczą one m.in. hybrydowego splotu antropomorfizacji rzeczy i reifikacji podmiotu. Efektem pracy twórczej na Sympozjum Sztuki w Pałacu Morawa jest seria świec cechująca się pewną niejednoznacznością charakterystyczną dla działań na pograniczu tego, co cielesne, i tego, co rzeczowe. Szczególną wymową obdarzyłem model świecy o roboczym tytule Wenus AD 2022. Realizacja ta porusza problematykę zmian, jakie zaszły na przestrzeni wieków w postrzeganiu ludzkiej cielesności, płodności i macierzyństwa. Wenus AD 2022 bazuje na kontraście figury symbolizującej archetyp płodności ze współczesną formą użytkową. Światło świecy prowokuje do refleksji na dwóch płaszczyznach: w odniesieniu do granic pomiędzy sztuką a formą użytkową oraz bardziej metafizyczną, związaną z symboliką życia i przemijania.