ROBERT BUČEK

2018 ]

(ur. 1979)
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w specjalności ceramika i kamień. W latach 2001–2007 studiował w Katedrze Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego pod kierunkiem prof. Kotrby. W 2012 r. uzyskał stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 2007–2012, asystent w Katedrze Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostrawie. Od 2015 r. kierownik Katedry Ceramiki na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu.

ARTIST STATEMENT

„Opowieść” w szerokim znaczeniu tego słowa jest celem mojej pracy. Historia może być przeżywana, widziana, literacka lub mityczna. Czasami pojawia się poczucie danej sytuacji, co w konsekwencji wywołuje inne, wewnętrzne uczucia. Poprzez materializację tych uczuć kontempluję ich treść i identyfikuję się z nimi. Większość mojej pracy opiera się na impulsie z danego miejsca – tworząc dzieło bezpośrednio lub w oparciu o inspirację z konkretnego miejsca. Czasami proces pozyskiwania materiału do montażu jest tak istotny dla mojej pracy, że jego forma i przebieg stały się jedną z jego części.