KATARZYNA SZAREK

Rozen
Instalacja site specific

Róże rosnące przed pałacem, równo przycięte na zimę, świadczą o troskliwej opiece ogrodnika. Jednak wydarzenia, których obecnie jesteśmy świadkami, każą mi zweryfikować ten sielankowy widok.

W obliczu wojny ścięte róże stały się dla mnie obrazem brutalnej dekapitacji, dowodem zmiany, świadectwem zarówno bolesnej historii, jak i dzisiejszych czasów. Miejsce odcięcia opatrzyłam świecami zbrojonymi w kolce. To pomnik pamięci, a jednocześnie modlitwa o pokój.

Zatarcie
Instalacja site specific

Ściany pałacu zdobią ryciny – historyczne sceny rodzajowe. Wypełniłam je papierem ściernym. Teraz to on otoczony jest złotymi ramami.

Jesteśmy świadkami zacierania się wartości, postaw i fundamentów. Coraz częściej wywyższamy bełkot, pochopność, tarcie i destrukcję. Człowieka postrzegam jako nierozerwalną całość ze światem, który go otacza i kształtuje. Próbując zatrzeć prawdę, jedynie zacieramy siebie.