KAROLINA FREINO

Karolina Freino. Urodzona w 1978 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (rzeźba), Edinburgh College of Art (School of Sculpture) i Uniwersytecie Bauhasu w Weimarze (MFA Sztuka Publiczna i Nowe Strategie Artystyczne). Adiunktka na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu. W latach 2014-17 zrealizowała przewód doktorski (Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie/Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku). Stypendystka m.in. Alfred Töpfer Stiftung (2005/6) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012). Działa na styku wielu mediów, głównie w przestrzeni publicznej.

ARTIST STATEMENT

„Twórczość Karoliny Freino nie mieści się w białym pudełku galerii. Terytorium jej działania jest szeroko pojęta przestrzeń publiczna. To zarówno fizyczne miejsce, scena na której rozgrywa się spektakl społecznych relacji i politycznych konfliktów, jak i przestrzeń mediów, sieci obiegu informacji oraz obszary wspólnych wyobrażeń i zbiorowej pamięci.
Artystka nie ogranicza się do pozycji krytycznej obserwatorki. Interweniuje w spektakl rzeczywistości i wplata weń własne narracje, nie przewidziane w pierwotnym scenariuszu.“ Stach Szabłowski