MAREK GRZYB

(u. 1970, Opole, Polska)
Studia na wrocławskiej ASP, na Wydziale Grafiki. Dyplom w 1997 r. z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Basaja. W 2006 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.

ARTIST STATEMENT

Można powiedzieć, że jesteśmy tym, co pamiętamy. Dowodzą tego różne przypadki amnezji. Nie mając własnych wspomnień, nie mamy punktów odniesienia, własnej historii, czegoś, czym możemy dzielić się z innymi.

W swoich projektach próbuję podejmować problematykę wpływu pamięci na integralność tożsamości. Interesuje mnie całe spektrum elementów, które się wiąże procesem pamiętania i wspominania, jak miejsce i przestrzenie pamięci, zapominanie, sposoby odczuwania czasu przeszłego itp.

Wiele moich projektów to wieloelementowe instalacje z obiektów, które „przetrwały” swój czas. Do ich tworzenia używam archiwalnych rodzinnych zdjęć, starych przedmiotów lub pamiątek. Pociąga mnie zagadnienie czasu przeszłego w narracji kulturowej – jak tworzymy jego odzwierciedlenia w naszej kulturze oraz zjawisko tzw. rewanżu pamięci.

Tworząc swoje projekty, próbuję z różnej perspektywy ująć fenomen pamięci oraz sposoby doświadczania czasu przeszłego. Często dotykam intymnych stref osobistej egzystencji, jednakże nie odtwarzam minionych faktów, ale próbuję strzępy wspomnień układać według nowego porządku. Tworzę tym samym nieistniejące, hipotetyczne narracje i historie.