MAREK GRZYB

Urodzony w 1970 roku w Opolu. Studia na Wrocławskiej ASP na Wydziale Grafiki.
Dyplom w 1997 roku z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Basaja. W 2006 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.

ARTIST STATEMENT

Można powiedzieć, że jesteśmy tym, co pamiętamy. Dowodzą tego różne przypadki amnezji. Nie mając własnych wspomnień, nie mamy punktów odniesienia, własnej historii, czegoś, czym możemy dzielić się z innymi.
W swoich projektach próbuję podejmować problematykę wpływu pamięci na integralność tożsamości. Interesuje mnie całe spektrum elementów które się wiąże procesem pamiętania i wspominania – jak miejsce i przestrzenie pamięci, zapominanie, sposoby odczuwania czasu przeszłego, itp.
Wiele moich projektów to wieloelementowe instalacje z obiektów które „przetrwały” swój czas. Do tworzenia których używam archiwalne rodzinne zdjęcia, stare przedmioty lub pamiątki. Pociąga mnie zagadnienie czasu przeszłego w narracji kulturowej – jak tworzymy jego odzwierciedlenia w naszej kulturze oraz zjawisko tzw. rewanżu pamięci.
Tworząc swoje projekty próbuję z różnej perspektywy ująć fenomen pamięci oraz sposoby doświadczania czasu przeszłego. Często dotykam intymnych stref osobistej egzystencji, jednakże nie odtwarzam minionych faktów, ale próbuję strzępy wspomnień układać według nowego porządku. Tworzę tym samym nieistniejące, hipotetyczne narracje i historie.