MONIKA ALEKSANDROWICZ

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). W dorobku artystycznym Moniki Aleksandrowicz znajduje się ponad 60 wystaw zbiorowych, sympozja poświęcone sztuce konceptualnej oraz ekspozycje indywidualne, które organizowane i prezentowane były w kraju i za granicą. Obecnie pracuje w Katedrze Mediacji Sztuki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

ARTIST STATEMENT

W zakresie moich wizualnych zainteresowań znajduje się chęć określenia granic poznania w obrębie znaków i tekstów – aż do osiągnięcia paradoksów interpretacyjnych – będących na marginesie naszych przyzwyczajeń i stereotypów poznawczych, dotyczących naszego semantycznego odczytywania komunikatów wizualnych. Ta strefa wydaje mi się jeszcze nie dość zagospodarowana i stanowi doskonały pretekst do artystycznych poszukiwań mojej indywidualnej formy wypowiedzi. „Poszukiwanie języka staje się językiem.”