CATALOGUE

This text will be translated soon

BYŁO, JEST i BĘDZIE vol. 1

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki
3–12 września 2017

Wystawa: 11.09–25.09.2019
Otwarcie: 11.09, godz. 14.00
Pałac w Morawie

Cykl Hallo Wrocław 2016 powstał z myślą o promocji środowiska wrocławskich artystów w ramach ESK 2016.
Obecnie Hallo Wrocław zyskuje nową formułę. Po doświadczeniach jakie dała artystom organizacja Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu ważnym wnioskiem jest, iż nieodzownym, a często dziś pomijanym czynnikiem pracy twórców jest spotkanie i dyskusja – budowanie relacji wewnątrz środowiska artystycznego oraz z innymi ośrodkami.

W roku 2017 po raz pierwszy w ramach Hallo Wrocław odbędzie się sympozjum plenerowe, podczas którego uczestnicy podejmą wspólny temat BYŁO, JEST i BĘDZIE inspirowany dziełem Stanisława Dróżdża. Dotychczas najważniejszym elementem przedsięwzięcia była wystawa. Obecnie wyeksponowany zostaje moment powstania prac, do czego przyczynkiem stanie się spotkanie, wymiana myśli. Kolekcja dzieł stworzonych podczas plenerowego sympozjum zostanie zaprezentowana podczas wieńczącej wydarzenie wystawy w pałacu i ogrodzie w Morawie. Dokumentacja prac oraz relacja z przebiegu wydarzenia znajdzie sie w podsumowującej wydarzenie publikacji. W kwietniu 2018 planowana jest kolejna wystawa prac, której gospodarzem będzie Strzegomskie Centrum Kultury.

Głównym miejscem działań jest pałac i ogród położony w Morawie pod Strzegomiem koło Wrocławia. Strzegom to jedno z najważniejszych miejsc wydobycia i przetwórstwa granitu w Polsce. Pałac jest ośrodkiem wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych przez Fundację Św. Jadwigi. Niezwykłość przemian historycznych, przyrodniczych i społecznych tego miejsca koresponduje z hasłem BYŁO, JEST i BĘDZIE oferując bogaty kontekst dla wypowiedzi artystycznych i różnorodnych interpretacji.

W sympozjum 2017 udział wezmą artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz zaproszeni goście z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Austrii.