MARIUSZ KOSIBA

2019 | 2017 ]

(ur.1981, Gdów, Polska)
Studia wyższe na ASP we Wrocławiu, dyplom z rzeźby w pracowni prof. Leona Podsiadłego w 2006 r. W 2007 r. rozpoczął pracę na wrocławskiej ASP, na stanowisku asystenta w pracowni dyplomującej nr 5 pod kierunkiem prof. Janusza Kucharskiego. W 2018 r. uzyskał tytuł doktora Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu rozprawą pt. „Tożsamość dzieła”. Obecnie zajmuje się rzeźbą i instalacją.

ARTIST STATEMENT

Źródłem mojej twórczości jest nieustająca fascynacja Naturą, w jej panteistycznym rozumieniu, jako Absolutu. W swoich pracach podejmuję dwie perspektywy. Pierwsza dotyczy meta-istoty Natury, skomplikowanej i nieuchwytnej, niedostępnej ludzkiemu poznaniu. Druga to namacalna i realna warstwa doświadczenia ludzkiego. Łącząc te dwie perspektywy, tworzę studium przypadku Człowieka, skupiając się bezpośrednio na jego indywidualnym stosunku do otaczającej rzeczywistości, będącej wyłącznie jego własnym obszarem.