PAWEŁ JARODZKI

Paweł Jarodzki -malarz, grafik, rysownik, autor komiksów; zajmuje się też poezją i sztuką wideo. Urodził się 1 maja 1958 roku we Wrocławiu. Obecnie jako profesor prowadzi pracownię multimediów na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
W latach 1979-84 studiował na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu; dyplom uzyskał w 1984 roku w pracowni malarstwa doc. Konrada Jarodzkiego i doc. Leszka Kaćmy. Na początku lat 1980. wraz z przyjaciółmi z pracowni doc. Konrada Jarodzkiego i doc. Leszka Kaćmy zaczął wydawać fanzinowy magazyn, który nazwali LuXus. Podczas pracy nad magazynem artyści zawiązali grupę artystyczną LuXus. Jej najbardziej aktywny okres przypadł na lata 1984-88. W 2014 roku nakładem wydawnictwa Korporacja Ha!art ukazała się jego książka pt. Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

ARTIST STATEMENT

W mojej pracy zajmuję się głównie patrzeniem. Malowanie czy też produkcja innych obiektów jest czynnością dodatkową. Patrzenie jednak wychodzi mi znacznie lepiej.