MICHAŁ PIETRZAK

Przemiany
Z cyklu Zmiana
Animacja poklatkowa, 2:00 min

Praca Przemiany, zainspirowana historią pałacu w Morawie, jest pewną refleksją wynikającą z przemyśleń nad tym, co było, jest i będzie. Nad tym, co materialne i niematerialne, a czasami też i efemeryczne. Dotyka przemian, jakie nastąpiły w tym miejscu. Niemym świadkiem tych wydarzeń są pałacowe ściany. Za pomocą statycznych, stonowanych kadrów ukazują pewne stany przejściowe, będące następstwem biegu czasu i tworzącej się historii – tej powszechnej i tej osobistej. Zanikanie elementów ich wystroju powoduje swoisty dysonans w sferze materialnej, ale też i emocjonalnej. Ta z pozoru niewielka fizyczna zmiana wywołuje odczucie pewnego rodzaju braku i pustki. Czas ukazuje, a historia weryfikuje to, co jest ich istotą – zarówno materialną, jaki i sentymentalną. Czym można je wypełnić? Czy można je zastąpić?

Nie Pamięci…
Z cyklu Zmiana
Węgiel na papierze

Wraz z upływem czasu zacierają się pewne informacje. Jeszcze inne podlegają przetworzeniu, a część z nich ginie bezpowrotnie. To, co pamiętamy i jak pamiętamy, tworzy swoiste świadectwo tego, co minęło, oddziałujące na teraźniejszość, która tworzy przyszłość. Z drugiej strony można też powiedzieć, że wczoraj było zawsze, dziś jest codziennie, a jutra nie będzie nigdy. Wszystko jest kwestią perspektywy oraz relatywizacji czasu i pamięci. Praca Nie Pamięci… zbudowana jest z frotaży słowa pamięci, które w różnym stopniu odciska się na modułowych, białych kartach teraźniejszości. Z bliska widzimy tożsame, odbite wersje pamięci czasu minionego. Z szerokiej perspektywy wyłania się jej zaprzeczenie. Co zostanie w naszej pamięci? A co w nie pamięci?