CATALOGUE

This text will be translated soon

BYŁO, JEST i BĘDZIE vol. 3
Zaginiona sztuka

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki
2–12 września 2019

Wystawa: 11.09–6.10.2019
Otwarcie: 11.09, godz. 14.00
Pałac w Morawie

Myślą przewodnią tegorocznego Sympozjum było szczególne zwrócenie uwagi na szeroko rozumiany problem poszukiwania zaginionej sztuki. W rozumieniu bezpośrednim, inspirującym tematykę Sympozjum stało się poszukiwanie zaginionych wartości dziedzictwa oraz tradycji kulturowych.
Na terenie Polski podczas drugiej wojny światowej w latach 1939-1945 zagrabiono, zniszczono lub wywieziono kilkaset tysięcy dzieł sztuki.
Pałac Hansa Christopha i Herty von Wietersheim-Kramsta w Morawie (Muhrau) jest ostatnim znanym miejscem przechowywania nieodnalezionego po dziś dzień obrazu Rafaela z 1514 roku – „Portretu młodzieńca”, będącego najsłynniejszym zagrabionym podczas wojny dziełem sztuki w naszym kraju.

Miejsce Sympozjum to teren związany z niezwykłą historią geologiczną, przyrodniczą, historyczną, społeczną. To teren pogranicza, ciągłych zmian kulturowych i przynależności narodowej.
Pałac należy obecnie do Fundacji Św. Jadwigi prowadzącej działalność społeczną i kulturalną. Zapraszając tutaj artystów na sympozjum pod tytułem BYŁO, JEST i BĘDZIE mamy nadzieję na subtelny dialog z miejscem, na nawiązanie do istniejących kontekstów i stworzenie możliwości opowiedzenia o nich poprzez sztukę.