PABLO RAMÍREZ GONZÁLEZ

[ 2021 ]

Sieci grzybni w transmisji kleistej
Instalacja dźwiękowa

Projekt nawiązuje do moich obecnych badań nad inteligencją roślin poprzez wykorzystanie praktyki głębokiego słuchania i technik bio sonikacji. Narzędzia te pozwalają mi na przyjęcie radykalnej empatii wobec innych gatunków, jak również na stworzenie sieci dźwiękowej symbiozy, w której rośliny, grzyby, człowiek i technologia mogą współdziałać w sposób nie hierarchiczny, wytwarzając nowe rodzaje wiedzy.

John Cage rozpoczyna swoją książkę A Mycological Foray od stwierdzenia: „Doszedłem do wniosku, że wiele można się nauczyć o muzyce dzięki grzybom”. Wierzę, że możemy lepiej zrozumieć grzyby poprzez dźwięk.

Skupiając się na relacji, jaka powstała pomiędzy niedawno powalonym bukiem w lesie Morawa a grzybami Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi), projekt podejmuje temat roli grzybów jako przekaźników danych. Interesuje mnie szeroki zakres połączeń, które są uruchamiane, gdy drzewo umiera lub upada w lesie, oraz sposób, w jaki grzyby biorą udział w przekazywaniu informacji do najbliższego otoczenia.

Na potrzeby tego projektu w ramach Sympozjum Sztuki opracowałem bezprzewodową wersję mojego urządzenia do bio sonifikacji, które umożliwia tłumaczenie in-situ biosygnałów pochodzących z grzybów i przekształcanie ich w dźwięk.