ZOFIA PAŁUCHA

Joker
Rysunek kredką na papierze

W swoich pracach skupiam się na inkorporacji literackiej techniki strumienia do pracy współczesnego malarza. Poza malarstwem olejnym posługuję się również rysunkiem, w którym skupiam się na czysto malarskich aspektach, takich jak kolor. Praca Joker stworzona podczas Sympozjum jest pierwszą pracą rysunkową, w której wykorzystałam autorską metodę manipulacji znalezionym obrazem.