MARTA SZYMCZAKOWSKA

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2005). Pracuje jako asystentka w Katedrze Rysunku na rodzimej uczelni. Obecnie kończy pracę nad doktoratem. Uprawia malarstwo i rysunek. Zajmuje się również redakcją i przekładem na język angielski publikacji o sztuce. Jej hobby to pisanie.

ARTIST STATEMENT

Moja praca artystyczna jest próbą przywrócenia równowagi między słowem i obrazem, poprzez dzieła hybrydalne, łączące obydwa te elementy, które nazywam słowobrazami. Są one kontynuacją długiej tradycji działań artystycznych na tym polu, z których najważniejsze to różne odmiany poezji wizualnej, poezja konkretna, literatura totalna czy kaligrafia. Stopień nasycenia obrazu słowem w moich pracach jest różny, co przekłada się na ich dużą rozpiętość formalną i tematyczną. Słowo pełni w nich różnorakie funkcje: rzeczowej informacji, językowej zabawy, poetyckiego cytatu, a nawet moralizatorskiej sentencji. Jego rola polega na doprecyzowaniu treści i przekazu abstrakcyjnych kompozycji. Z kolei forma obrazu i użyte środki podporządkowane są idei pracy wyrażonej i dopowiedzianej przez słowo.