ALEKSANDRA PULIŃSKA

I Bóg widział, że były dobre
Obiekt, drewno, rysunek

Obiekt jest przyczynkiem do rozważań nad wartością natury. Znaleziony fragment wiekowego ściętego drzewa dzięki odpowiedniemu ułożeniu i narysowanemu nań okręgowi może kojarzyć się z okiem. Konieczne jest jednak spojrzenie na niego z odpowiedniej perspektywy. Każda inna zaprezentuje jedynie zniekształconą formę. Tak też widzenie natury przez pryzmat gospodarczy czy materialny postrzegam jako jeden, niekoniecznie najpełniejszy jej obraz.