ANNA SZEWCZYK

2019 ]

Anna Szewczyk – Studia w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP) w latach 1977-82. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Konrada Jarodzkiego w 1982. Od tego roku zatrudniona w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Zrealizowała m.in. takie cykle malarskie jak: Praformy, Pejzaż kultowy, Trofea, O antynomii. Jest również kuratorem wielu wystaw (Humbug, Układ zamknięty) oraz współtwórcą projektu Silesium gdzie wraz z grupą artystów podejmuje problematykę kultury i historii Dolnego Śląska (Palimpsest, Ideoformy, Permanentna niezwykłość, Aberracje)

ARTIST STATEMENT

Materią moich działań artystycznych są zagadnienia natury społecznej, które szczególnie mnie dotyczą.
To one są powodem do przekazywania komunikatów wywodzących się z osobistej perspektywy, skierowanych do różnych odbiorców, a ostatecznie dotyczących treści uniwersalnych.