MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK

Ukończyła studia na wrocławskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem w 1995 r. Uzyskała doktorat 2015 r. obroną pracy pt.: Pomiędzy przestrzenią ideą a obecnością. Działania twórcze w kierunku formy otwartej. Habilitacja w 2020 r. na podstawie cyklu instalacji audio-wizualnych i działań pt.: Przejścia. W drodze pomiędzy ideą a zdarzeniem. W la-tach 1997-2002 była wykładowcą we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Pho Bos, Wyższa Szkoła Fotografii Afa. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki. Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych, Domach Dziecka, oraz z młodzieżą niepełnosprawną współpracując z Fundacją Handicap. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni prowadząc zajęcia ze studentami w Pracowni Intermediów i Fotografii w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Często współpracuje z innymi artystami i grupami. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim fe-stiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia. Jest animatorką życia artystycznego, jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław. Jej prace znajdują się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: ,,AVE Audio Visueel Experimenteel festival’’ Holandia. ,,Media Sheffield Show” W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media’’ BWA Wrocław.

ARTIST STATEMENT

Artystka intermedialna od lat pracująca w obszarze; sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video-art. Działania te są często dopełniane warstwą teoretyczną, akcjami, wystąpieniami w zależności do relacji: społecznych opartych na interakcji i dialogu lub w odniesieniu do własnej subiektywności. Tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Uprawia sztukę łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, kontakcie, konstruowane na wielu płaszczyznach. Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych.