MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK

Ukończyła studia na wrocławskiej ASP dyplomem z wyróżnieniem (1995). W 2015 r. uzyskała doktorat za pracę pt. „Pomiędzy przestrzenią, ideą a obecnością. Działania twórcze w kierunku formy otwartej”, a w 2020 r. habilitację, na podstawie cyklu instalacji audiowizualnych i działań pt. „Przejścia. W drodze pomiędzy ideą a zdarzeniem”. W latach 1997–2002 była wykładowcą we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Pho-Bos, Wyższa Szkoła Fotografii Afa. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej, realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki. Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych i domach dziecka oraz z młodzieżą niepełnosprawną, współpracując z Fundacją Handicap. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni, prowadząc zajęcia ze studentami w Pracowni Intermediów i Fotografii w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Często współpracuje z innymi artystami i grupami. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO, gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia. Jest animatorką życia artystycznego, jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław. Jej prace znajdują się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: „AVE Audio Visueel Experimenteel festival”, Holandia; „Media Sheffield Show”, W. Brytania; wystawa indywidualna Galerie E.W. Creteil Paris, Francja, i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie „Inne Media” BWA Wrocław.

ARTIST STATEMENT

Artystka intermedialna od lat pracująca w obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video-art. Działania te są często dopełniane warstwą teoretyczną, akcjami, wystąpieniami w zależności do relacji społecznych opartych na interakcji i dialogu lub w odniesieniu do własnej subiektywności. Tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem filmu, światła, dźwięku, słów i znaczeń. Uprawia sztukę, łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, kontakcie, konstruowane na wielu płaszczyznach. Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławska Grupa Działań Teatralnych.