KAMIL MOSKOWCZENKO

2018 ]

Artysta sztuk wizualnych. Adiunkt na Wrocławskiej ASP. Autor i współautor kilkudziesięciu wystaw. W latach 2011 – 2019 uczestnik projektu “Silesium” – reinterpretującego historyczno-kulturową kondycję Dolnego Śląska. Od 2005 związany z przeglądami sztuki „ SURVIVAL ” na których sześciokrotnie prezentował swoje instalacje i obiekty. Współpracował z Fundacją Sztuki Współczesnej ArtTransparent, realizując projekty kuratorskie dla Galerii Sztuki Współczesnej Mieszkanie Gepperta.

ARTIST STATEMENT

Źródło moich obrazów jest chyba dwojakie. Stanowią je: imaginarium nieświadomości oraz potrzeba pracy z wizualną wartością samej materii malarskiej. Te dwie składowe mają jednak sprzeczne cele tak że druga czasem przeciwdziała uwidocznieniu energii, której wyrażeniu w istocie ma służyć pierwsza. Muszę więc zawsze dopuszczać możliwość istnienia niestatystycznych parametrów usytuowanych w obszarze na którym przypadkowi przypisuje się rolę przeciwną do tej którą ma on w ogólnej regule determinowanej przez wymagania ustanowione warsztatem. Odniesienie do starożytnych pojęć o strukturze i naturze świata ma w moim mniemaniu osobliwą łączność czymś jeszcze bardziej archaicznym i zakresowo szerszym z czymś na kształt wielkiego archiwum niezliczonych dawnych percepcji. Moje działania performance, obiekty i instalacje to raczej próby definiowania granic naukowego poznania zjawisk naturalnych jak kierunek upływu czasu czy grawitacja.