ALICJA JODKO

Z wykształcenia filozof, jest współinicjatorką powstania Galerii Entropia (1988) – samorządowej galerii sztuki we Wrocławiu oraz współzałożycielką i opiekunką artystyczną Dziecięcej Wytwórni Filmowej (1986) – warsztatu filmu animowanego dla dzieci. Aktywna na wielu obszarach, m.in. poezja wizualna, mail-art, film eksperymentalny i animowany, filozofia sztuki (teksty krytyczne, m.in. Obieg, Format, Szum). Działa w ASIFA Poland, m.in. jako kuratorka Międzynarodowego Dnia Animacji we Wrocławiu. Jest ekspertem PISF w dziedzinie filmu animowanego.

ARTIST STATEMENT

Jestem filozofem, a filozofię uprawiam zazwyczaj w sposób nieakademicki, jako osobiste upodobanie i styl myślenia. Myślę jak filozof, ale często działam jak artysta, gdy zdążam do przyobleczenia myśli w adekwatne im zjawiskowe kształty lub na odwrót. Autorska animacja filmowa jest dla mnie taką właśnie sferą, w której migotliwa natura myśli i emocji jednoczy się z wizualnością. Z tej samej przyczyny fascynuje mnie łączenie typografii z etymologią – „wistość” słów i znaków w ich nagim pięknie. Preferuję działania ulotne i realizacje niskoentropowe, dlatego nie dążę do tworzenia trwałych prac i posługuję się tym, co jest pod ręką. Czasami są to żywioły i zjawiska przyrody, czasami przedmioty gotowe, a czasami przeze mnie stworzone – narysowane, napisane, sklecone z tego, co jest pod ręką, albo animowane i połączone w montażu z innymi materiałami filmowymi. Moje wypowiedzi i ekspresje bardzo często mają charakter efemeryczny i plenerowy, dlatego rejestracje fotograficzne i filmowe mojego męża Mariusza niejednokrotnie są jedynymi śladami zaistniałych ukształtowań i działań.