CATALOGUE

This text will be translated soon

BYŁO, JEST i BĘDZIE vol. 2

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki
27 sierpnia – 6 września 2018

Wystawa: 5.09–26.10
Otwarcie: 5.09, godz. 14.00
Pałac w Morawie

Pałac Morawa i jego okolica staje się poligonem sztuki ponownie goszcząc artystów podczas sympozjum Było, jest i będzie vol. 2. Jest to kontynuacja cyklu wystaw Hallo Wroclaw 2016 w zmienionej formule, gdzie równie ważne, co sama wystawa staje się spotkanie twórców. Wyzwaniem jest miejsce, jego historia, uwarunkowania społeczne, topografia. Podczas sympozjum w Pałacu Morawa spotkają się artyści posługujący się różnorodnym językiem i pracujący z wieloma mediami od rzeźby, poprzez malarstwo, sztukę wideo czy performance. W ramach tegorocznej edycji do Morawy zaproszeni zostali również teoretycy, badacze, mediatorzy. W swoich prezentacjach i wykładach podczas sympozjum odniosą się do tematu „Było, jest i będzie”* współtworząc wydarzenie i wzbogacając je o nowe wątki. Mamy nadzieję, że zarówno dla nich, jak i dla artystów – sympozjum stanie się okazją do podjęcia subtelnego dialogu z miejscem, nawiązania do istniejących kontekstów i stworzenia możliwości opowiedzenia o nich poprzez sztukę.

* temat inspirowany tytułem pracy Stanisława Dróżdża