ANNA SZEWCZYK

2019 ]

Studia w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP) w latach 1977–1982. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Konrada Jarodzkiego w 1982 r. Od tego roku zatrudniona w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Zrealizowała m.in. takie cykle malarskie jak: „Praformy”, „Pejzaż kultowy”, „Trofea”, „O antynomii”. Jest również kuratorem wielu wystaw („Humbug”, „Układ zamknięty”) oraz współtwórcą projektu Silesium, gdzie wraz z grupą artystów podejmuje problematykę kultury i historii Dolnego Śląska („Palimpsest”, „Ideoformy”, „Permanentna niezwykłość”, „Aberracje”).

Materią moich działań artystycznych są zagadnienia natury społecznej, które szczególnie mnie dotyczą. To one są powodem do przekazywania komunikatów wywodzących się z osobistej perspektywy, skierowanych do różnych odbiorców, a ostatecznie dotyczących treści uniwersalnych.