GRZEGORZ JAWORSKI

Las / Der Wald / Лec
Fotografie

Podczas trwania Sympozjum eksplorowałem pałacowy las, rejestrując obrazy, które następnie „przenosiłem” do wnętrz pałacu. Przy pomocy cyfrowego projektora umieściłem wybrane fragmenty lasu w postaci projekcji na powierzchniach ścian, mebli oraz przedmiotów codziennego użytku i utrwaliłem na fotografiach zachodzącą w ten sposób przemianę.