MAGDA GRZYBOWSKA

2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 ]

(ur. 1976)
Absolwentka ASP we Wrocławiu. W 2000 r. obroniła dyplom na kierunku Rzeźba. W 2011 r. uzyskała stopień doktora, a w roku 2018 habilitację w dyscyplinie sztuki piękne. Od 2006 r. pracownik naukowo-dydaktyczny ASP we Wrocławiu. Praktykę twórczą poszerza o organizację wydarzeń artystycznych (plenery, wystawy, sympozja), prowadząc działalność kulturotwórczą na rzecz własnych projektów oraz środowiska artystycznego Wrocławia i okolic.

ARTIST STATEMENT

 W działalności twórczej odnoszę się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włączam zarówno obiekty rzeźbiarskie, jak i film, fotografię, rysunek, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. W realizacjach wykorzystuję różnorodne materiały: stal, ceramikę, tkaniny, szkło, wodę. Realizuję otwarty projekt artystyczno-badawczy „Rzeźba i fenomen sceny”. Interesuje mnie aspekt nietrwałości, kategoria miejsca, zdarzenie wizualne (sytuacja).