MAGDA GRZYBOWSKA

2019 | 2018 | 2017 ]

Urodzona w 1976 r. Absolwentka ASP we Wrocławiu. W roku 2000 obroniła dyplom na kierunku Rzeźba. W 2011 r. uzyskała stopień doktora, a w roku 2018 habilitację w dyscyplinie sztuki piękne. Od 2006 pracownik naukowo-dydaktyczny ASP we Wrocławiu. Praktykę twórczą poszerza o organizację wydarzeń artystycznych (plenery, wystawy, sympozja) prowadząc działalność kulturo-twórczą na rzecz własnych projektów oraz środowiska artystycznego Wrocławia i okolic.

ARTIST STATEMENT

W działalności twórczej odnoszę się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włączam zarówno obiekty rzeźbiarskie jak i film, fotografie, rysunek, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. W realizacjach wykorzystuję różnorodne materiały: stal, ceramikę, tkaniny, szkło, wodę. Realizuję otwarty projekt artystyczno-badawczy „Rzeźba i fenomen sceny”. Interesuje mnie aspekt nietrwałości, kategoria miejsca, zdarzenie wizualne (sytuacja).