MAREK SIENKIEWICZ

2019 | 2018 | 2017 ]

Urodzony we Wrocławiu. Dyplom z rzeźby zrealizował w pracowni prof. Jana Berdyszaka w PWSSP w Poznaniu w 1994 r. Obecnie jest wykładowcą na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Zajmuje się rzeźbą i jej „miejscem” w innych mediach.

ARTIST STATEMENT

„Pięknie, jeszcze mniejsza Apokalipsa” to realizacja będąca namysłem nad cyklami autorskich realizacji pod tytułami: „Pożegnanie z Romantyzmem”, „Gold Art”, „Domek dla każdego Polskiego Ptaka” i innych. Działanie jest wynikiem najczęściej stosowanej praktyki inspirowania się powstałymi pracami, które wobec otaczającej rzeczywistości tworzą nowe wypowiedzi. Praca jest dedykowana obecnej edycji „Było, jest i będzie” zatytułowanej „Piękne czasy”.