ANDRZEJ KOSOWSKI

[ 2019 | 2017 ]

Studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
W 2001 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Alojzego Gryta.
W 2011 doktorat. Od 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze technik rzeźbiarskich. Aktualnie prowadzi Pracownię technik rzeźbiarskich –Drewno.

ARTIST STATEMENT

W poszukiwaniach twórczych Kosowskiego można wyróżnić dwa nurty, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie czasu i prze-mijania.
Z jednej strony ukazywane jest ono za pomocą działań z pogranicza sztuki efemerycznej, gdzie procesy destrukcji traktuje on jako wartości twórcze, będące początkiem, a nie końcem.
Z drugiej strony, realizacje charakteryzujące się rzeźbiarskim rzemiosłem związanym z obróbką takich materiałów jak kamień czy drew-no.
Artystyczne credo to słowa Nicholasa McMastera
„Zbuduj z bezwartościowego, ocal co wartościowe”.