ANDRZEJ KOSOWSKI

[ 2019 | 2017 ]

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którą ukończył w 2001 r. dyplomem z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Alojzego Gryta. W 2011 r. uzyskał stopień doktora. Od 2012 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Technik Rzeźbiarskich. Aktualnie prowadzi Pracownię Technik Rzeźbiarskich – Drewno.

ARTIST STATEMENT

W poszukiwaniach twórczych Kosowskiego można wyróżnić dwa nurty, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie czasu i przemijania. Z jednej strony ukazywane jest ono za pomocą działań z pogranicza sztuki efemerycznej, gdzie procesy destrukcji traktuje on jako wartości twórcze, będące początkiem, a nie końcem. Z drugiej strony, artysta tworzy realizacje charakteryzujące się rzeźbiarskim rzemiosłem związanym z obróbką takich materiałów jak kamień czy drewno. Artystyczne credo artysty to słowa Nicholasa McMastera: „Zbuduj z bezwartościowego, ocal co wartościowe”.