KAMIL MOSKOWCZENKO

2018 ]

Artysta sztuk wizualnych. Adiunkt na Wrocławskiej ASP. Autor i współautor kilkudziesięciu wystaw. W latach 2011–2019 uczestnik projektu Silesium – reinterpretującego historyczno-kulturową kondycję Dolnego Śląska. Od 2005 r. związany z przeglądami sztuki SURVIVAL, na których sześciokrotnie prezentował swoje instalacje i obiekty. Współpracował z Fundacją Sztuki Współczesnej ArtTransparent, realizując projekty kuratorskie dla Galerii Sztuki Współczesnej Mieszkanie Gepperta.

ARTIST STATEMENT

Źródło moich obrazów jest chyba dwojakie. Stanowią je: imaginarium nieświadomości oraz potrzeba pracy z wizualną wartością samej materii malarskiej. Te dwie składowe mają jednak sprzeczne cele, tak że druga czasem przeciwdziała uwidocznieniu energii, której wyrażeniu w istocie ma służyć pierwsza. Muszę więc zawsze dopuszczać możliwość istnienia niestatystycznych parametrów usytuowanych w obszarze, na którym przypadkowi przypisuje się rolę przeciwną do tej, którą ma on w ogólnej regule determinowanej przez wymagania ustanowione warsztatem. Odniesienie do starożytnych pojęć o strukturze i naturze świata ma w moim mniemaniu osobliwą łączność z czymś jeszcze bardziej archaicznym i zakresowo szerszym, z czymś na kształt wielkiego archiwum niezliczonych dawnych percepcji. Moje działania performance, obiekty i instalacje to raczej próby definiowania granic naukowego poznania zjawisk naturalnych, takich jak kierunek upływu czasu czy grawitacja.