This text will be translated soon

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Było, jest i będzie zostało zainicjowane w roku 2017 jako kontynuacja projektu Hallo Wrocław 2016.

Hallo Wrocław powstało z myślą o promocji w ramach Europejskiej Stolicy Kultury środowiska artystów związanych z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Była to seria międzynarodowych prezentacji sztuki, które odbyły się w latach 2010-2016 w wielu ośrodkach kultury w Niemczech, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

W roku 2017 Hallo Wrocław zyskało nową formułę. Po doświadczeniach, jakie dała artystom organizacja ESK, ważnym wnioskiem było, iż nieodzownym, a często dziś pomijanym, czynnikiem pracy twórców jest spotkanie i dyskusja: budowanie relacji wewnątrz środowiska artystycznego.

Projekt wystawienniczy stał się zatem przedsięwzięciem o charakterze sympozjum, w wyniku którego powstawała kolekcja prac prezentowana w formie wystawy a następnie publikowana w katalogu.

Sympozjum Sztuki zyskało nazwę inspirowaną tytułem pracy wrocławskiego artysty Stanisława Dróżdża: Było, jest i będzie.

Miejscem spotkań w ramach Sympozjum oraz prezentacji kolekcji był Pałac w Morawie, gdzie artyści wrocławscy oraz zaproszeni goście z innych ośrodków w Polsce i za granicą, spotykali się przez trzy lata.

Sympozjum Sztuki kontynuuje intermedialne tradycje wrocławskiego środowiska artystycznego, które od drugiej połowy XX wieku działało niezwykle dynamicznie, było otwarte na eksperyment, skłonne do podejmowania efemerycznych działań. Założenia Sympozjum Sztuki Było jest i będzie wpisują się w wartości wypracowane w tamtym czasie pozwalając na swobodną wymianę myśli artystom wizualnym, teoretykom, krytykom i historykom sztuki.

Organizatorem Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Było, jest i będzie jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt wspiera finansowo Miasto Wrocław.