KURATORZY

Magda Grzybowska – urodzona we Wrocławiu, absolwentka wrocławskiej ASP. W roku 2000 obroniła dyplom na kierunku rzeźba. W działalności artystycznej odnosi się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włącza zarówno obiekty rzeźbiarskie, jak i film, fotografie, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. Od 2006 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym ASP we Wrocławiu. W roku 2011 uzyskała stopień doktora, a w 2018 habilitację w dyscyplinie sztuki piękne.

Dlaczego Sympozjum?
„Od roku 2017 współtworzę zespół Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie”. Tu jest właśnie ukryta odpowiedź na pytanie, dlaczego się tym zajmuję: współpraca ze świetnymi osobami przy projekcie, który – sięgając do źródeł (naszych twórczych potrzeb) – tworzy pewną historię czasu, miejsca i ludzi.”

Marek Sienkiewicz – urodzony we Wrocławiu, absolwent poznańskiej PWSSP. Dyplom z rzeźby zrealizował w pracowni prof. Jana Berdyszaka (1994). Obecnie jest wykładowcą na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Zajmuje się rzeźbą i jej „miejscem” w innych mediach.

Dlaczego Sympozjum?
„Uważałem, że wśród twórców istnieje wielka potrzeba spotkania i rozmowy na temat powstających prac i projektów. Bycie razem generuje wymianę postaw i konfrontuje środowiska w odniesieniu do innych ośrodków. Stąd koncepcja sympozjum, w którym wykonywane realizacje nie są najważniejszym elementem, ale najcenniejszą wartością są autorzy wobec siebie. Wspólnie spędzony czas bycia razem, tak ważny dla sprawców prac, unaocznia się w „Pięknych czasach” jako odwrócenie sytuacji wynikającej z konieczności odseparowania się od zaznanej przeszłości i teraźniejszości. Taka sytuacja i niezwykłość morawsko–strzegomskiego miejsca, z jego zawiłą historią, afirmuje do zmierzenia się z tytułowym pięknem czasów w obliczu przewodniej inspiracji* sympozjum – „Było , jest i będzie” – przeniesionego do obecnej rzeczywistości. (*wg. Stanisława Dróżdża)”

Anna Bujak – absolwentka wrocławskiej ASP (2011), tworzy instalacje i rzeźby. W swoich pracach łączy różnorodne materiały: metale, plastik, materię organiczną (włosy czy fragmenty kości), przedmioty codziennego użytku. Jej prace koncentrują się wokół relacji człowieka ze światem przyrody. Nieustępliwie poszukuje dwuznaczności i utajonych motywów, jakie rządzą naturą ludzką. Inspiracje czerpie z codzienności, literatury i obserwacji napięć między sztuką a życiem.

A dlaczego Sympozjum?
„Cenię sobie wysoko pracę przy kreowaniu Sympozjum Sztuki „Było jest i będzie”. Kontakt z zespołem współtworzącym Sympozjum oraz zaproszonymi gośćmi jest niezwykle inspirujący. To niepowtarzalna możliwość konfrontowania twórczych idei.”

PROJEKT GRAFICZNY

Monika Aleksandrowicz – absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Pracuje w Katedrze Mediacji Sztuki w macierzystej uczelni. Asystentka w Pracowni Komunikacji Twórczej prowadzonej przez prof. Eugeniusza Józefowskiego.

Dlaczego Sympozjum?
„Do projektu zostałam zaproszona przez świetny zespół kuratorów Sympozjum Sztuki „Było jest i będzie”: Magdę Grzybowską, Annę Bujak i Marka Sienkiewicza. Do moich zadań należało wspomaganie projektu od strony wizualnej oraz realizacja wraz z Piotrem Masnym nowej strony internetowej. Dziękujemy za zaufanie. Udział w projektach artystycznych to siła napędowa i doskonała okazja do wymiany twórczej energii, koncepcji artystycznych oraz możliwość podjęcia i realizacji nowych działań. Często towarzyszy temu ugruntowanie własnych poglądów i osadzenie w czasoprzestrzeni swojej działalności. Czasem staje się to motorem do zmian i redefiniowania własnych poszukiwań. Niezależnie od tego, jak potoczy się każdy indywidualny projekt, pozostaje ślad, mający już w samym założeniu spory potencjał.”

WWW

Piotr Masny – (ur. 1973 we Wrocławiu) ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dyplom magistra uzyskał na specjalności akustyka. Pracuje jako wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Realizator dźwięku, muzyk, kompozytor, działa również obszarze sztuki konceptualnej i geometrycznej oraz grafiki i fotografii.

Dlaczego Sympozjum?
„Dla artysty, Sympozjum to fantastyczna okazja wymiany poglądów, bliższego poznania innych artystów, ich postaw, dzieł, metod pracy. To ogromna przyjemność i zaszczyt pracować w tak znamienitym gronie.
Dla twórcy stron internetowych, Sympozjum, zwłaszcza w obecnej wirtualnej edycji, jest dużym wyzwaniem, gdyż wszystko nieustannie się zmienia, całościowy obraz jest w procesie tworzenia.”

PROMOCJA

Kama Wróbel – kuratorka, koordynatorka, autorka, krytyczka sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki. Zajmuje się analizą zjawisk na rynku sztuki oraz wystawiennictwem. Jako kuratorka zorganizowała szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych. Teksty jej autorstwa publikowane są na portalach o tematyce artystycznej, katalogach oraz w magazynach kulturalno-artystycznych. Od 2018 r. pełni funkcję dyrektorki programowej w OP ENHEIM we Wrocławiu.

Dlaczego Sympozjum?
„Współtworzenie wydarzeń artystycznych jest wyzwaniem, które wyzwala dużo pozytywnej energii. A Sympozjum Sztuki jest szczególne, gdyż tworzone jest przez artystów dla artystów. Kreuje przestrzeń do współpracy, wymiany myśli i fermentu twórczego, co w dzisiejszych czasach nie jest już aż tak częstym zjawiskiem.”