KURATORZY

Magdalena Grzybowska, urodzona we Wrocławiu, absolwentka wrocławskiej ASP. W roku 2000 obroniła dyplom na kierunku – rzeźba. W działalności artystycznej odnosi się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włącza zarówno obiekty rzeźbiarskie jak i film, fotografie, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. Od 2006 jest pracownikiem naukowo dydaktycznym ASP we Wrocławiu. W roku 2011 uzyskała stopień doktora, a w 2018 habilitację w dyscyplinie sztuki piękne.

Dlaczego Sympozjum?
„Od roku 2017 współtworzę zespół Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie”. Tu jest właśnie ukryta odpowiedź na pytanie – dlaczego zajmuję się tym… Współpraca ze świetnymi osobami przy projekcie, który sięgając do źródeł (naszych twórczych potrzeb) – tworzy pewną historię – czasu, miejsca, ludzi.”

Marek Sienkiewicz, urodzony we Wrocławiu, absolwent poznańskiej PWSSP. Dyplom z rzeźby obronił w pracowni prof. Jana Berdyszaka (1994 r.). Obecnie jest wykładowcą na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Zajmuje się sztuką rzeźby i jej „miejscem” w innych mediach.

Dlaczego Sympozjum?
„Uważałem, że wśród nas istnieje wielka potrzeba spotkania i rozmowy odnośnie do powstających prac i projektów twórców. Bycie razem generuje wymianę postaw i konfrontuje środowiska w odniesieniu do innych ośrodków. Koncepcja sympozjum na którym nie są najważniejszym elementem wykonywane realizacje, ale najcenniejszą wartością są autorzy wobec siebie.
Wspólnie spędzony czas bycia razem, tak ważny dla sprawców prac unaocznia się w „Pięknych czasach” jako odwrócenie sytuacji wynikającej z konieczności odseparowania się od zaznanej przeszłości i teraźniejszości. Taka sytuacja i niezwykłość morawsko – strzegomskiego miejsca, z jej zawiłą historią afirmuje do zmierzenia się z tytułowym Pięknem czasów w obliczu przewodniej inspiracji* sympozjum – „Było , jest i będzie” przeniesionego do obecnej rzeczywistości. (*wg. Stanisława Dróżdża)”

Anna Bujak, absolwentka wrocławskiej ASP (2011), tworzy instalacje i rzeźby. W swoich pracach łączy różnorodne materiały – metale, plastik z materią organiczną: włosami czy fragmentami kości, używa przedmiotów codziennego użytku. Jej prace koncentrują się wokół relacji człowieka ze światem przyrody, nieustępliwie poszukuje dwuznaczności i utajonych motywów jakie rządzą naturą ludzką. Inspiracje czerpie z codzienności, literatury i obserwacji napięć między sztuką a życiem.

A dlaczego Sympozjum?
„Cenię sobie wysoko pracę przy kreowaniu Sympozjum Sztuki „Było jest i będzie”. Kontakt z zespołem współtworzącym Sympozjum oraz zaproszonymi gośćmi jest niezwykle inspirujący. To niepowtarzalna możliwość konfrontowania twórczych idei”.

PROJEKT GRAFICZNY

Monika Aleksandrowicz absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Pracuje w Katedrze Mediacji Sztuki w macierzystej uczelni. Asystentka w Pracowni Komunikacji Twórczej prowadzonej przez prof. Eugeniusza Józefowskiego.

Dlaczego Sympozjum?
Do projektu zostałam zaproszona przez świetny zespół kuratorów Sympozjum Sztuki Było, jest i będzie – Magdę Grzybowską, Annę Bujak i Marka Sienkiewicza. Do moich zadań należało wspomaganie projektu od strony wizualnej oraz realizacja wraz z Piotrem Masnym – nowej strony internetowej. Dziękujemy za zaufanie.
Udział w projektach artystycznych to siła napędowa i doskonała okazja do wymiany twórczej energii, koncepcji artystycznych oraz możliwość podjęcia i realizacji nowych działań. Często towarzyszy temu ugruntowanie własnych poglądów i osadzenie w czasoprzestrzeni swojej działalności – czasem staje się motorem do zmian i redefiniowania własnych poszukiwań. Niezależnie od tego jak potoczy się każdy indywidualny projekt – pozostawia ślad, mający już w samym założeniu – spory potencjał.

WWW

Piotr Masny (ur. 1973 we Wrocławiu) – ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej – dyplom magistra uzyskał na specjalności akustyka. Pracuje jako wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Realizator dźwięku, muzyk, kompozytor, działa również obszarze sztuki konceptualnej i geometrycznej, grafiki i fotografii.

Dlaczego Sympozjum?
Dla artysty – Sympozjum, to fantastyczna okazja wymiany poglądów, bliższego poznania artystów, ich postaw, dzieł, metod pracy. To ogromna przyjemność i zaszczyt pracować w tak znamienitym gronie.
Dla twórcy stron internetowych – Sympozjum, zwłaszcza w obecnej wirtualnej edycji, jest dużym wyzwaniem, gdyż wszystko nieustannie się zmienia, całościowy obraz jest w procesie tworzenia.

PROMOCJA

Kama Wróbel – kuratorka, koordynatorka, autorka, krytyczka sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki. Zajmuje się analizą zjawisk na rynku sztuki oraz wystawiennictwem, jako kuratorka zorganizowała szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych. Teksty jej autorstwa publikowane są na portalach o tematyce artystycznej, katalogach oraz w magazynach kulturalno – artystycznych. Od 2018 roku pełni funkcję dyrektor programowej w OP ENHEIM we Wrocławiu.

Dlaczego Sympozjum?
Współtworzenie wydarzeń artystycznych jest wyzwaniem, które wyzwala dużo pozytywnej energii. A Sympozjum Sztuki jest szczególne, gdyż tworzone jest przez artystów – dla artystów. Kreuje przestrzeń do współpracy, wymiany myśli i fermentu twórczego, co w dzisiejszych czasach nie jest już aż tak częstym zjawiskiem.