VLADIMIR KOVÁŘÍK

2020 | 2019 | 2017 ]

Pięknie pęknie
Łódka
Kamień

Czy widzimy świadomie stworzoną z figur geometrycznych kompozycję w przypadku cylindrycznej części łodzi, czy kamienie odłożone, a może zapomniane na stopniach?
Myślę, że każdy widzi to, co chce zobaczyć.

Związanie z konkretnym miejscem i czasem – obiekt jest zdeterminowany nie tylko przez miejsce przeznaczenia, ale także przez czas i materiał dostępny w tym czasie i miejscu, ograniczając w ten sposób jego narodziny i czas istnienia w danym miejscu.

Nazwy związanie z konkretnym miejscem – zabawa słowami w języku, którego nie znam, ale który przynależy do miejsca, w którym powstał obiekt lub instalacja, jest częścią procesu myślenia o możliwościach.

Skala – ponieważ wszystkie przedmioty wykonuję sam, jestem też swoją własną skalą. Projektując, biorę pod uwagę ograniczenia narzucone przez siłę i wymiary mojego ciała, zależność od czasu oraz korozję/rozpad, ponieważ moment narodzin zawiera w sobie również moment zagłady. Interesuje mnie nie tylko proces powstawania obiektu, ale także proces jego starzenia się.