KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN

2019 ]

Absolwentka wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), dyplom z projektowania ceramiki (1987). Wykładowca macierzystej uczelni, na stanowisku profesora od 2008 r. W latach 1996– 2001 prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, a w latach 2005–2008 kierownik Katedry Ceramiki. Wyróżniona m.in. Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA (2017) i Srebrnym Krzyżem Zasług (2019). Zajmuje się działalnością artystyczną, kuratorską i mentorską w zakresie sztuk wizualnych. Odbyła liczne rezydencje artystyczne, m.in. w Chinach, Portugalii, Niemczech. Uczestniczka międzynarodowych sympozjów i konferencji. Prezentowała swoje prace na 24 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych. Jej prace znajdują się w muzeach i kolekcjach w kraju i za granicą.

ARTIST STATEMENT

Działalność w zakresie sztuk wizualnych, specjalność rzeźba ceramiczna. W twórczości, którą można zaliczyć do geometrii organicznej, nawiązuję dialog z przestrzenią. W licznych realizacjach geometria fragmentów powłoki w kontraście z ekspresją struktury tworzą napięcia budujące formę organiczną, która jest zapisem pamięci i emocji. Na tej podstawie moje prace zostały również zakwalifikowane do nurtu abstrakcji dyskursywnej. Buduję dialog pomiędzy formą z jej materialnością, a otwierającym się w niej przestworem, oddającym pustką i transcendencję mogącą zaistnieć tylko w kontraście z tym, co w nich fizyczne. Ważnym elementem jest dla mnie wolność twórcza, którą osiągam poprzez dogłębną znajomość warsztatową, przekładającą się na świadome i samoograniczające wykorzystywanie w poszczególnych realizacjach używanych środków plastycznych.