KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN

2019 ]

Urodzona we Wrocławiu. 1987 – dyplom magisterski z zakresu projektowania ceramiki, PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu. Od 2008 zatrudniona na stanowisku profesora uczelni wrocławskiej ASP. W 1991- utworzyła na macierzystej uczelni autorską PRACOWNIĘ KOŁA GARNCARSKIEGO, w której stworzyła od podstaw nauczanie nowego przedmiotu „ Ceramika w technikach garncarskich”, wprowadzając autorski program kształcenia. W latach 1996 – 2001 – przez dwie kadencje Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła;  2005 – 2008 – Kierownik Katedry Ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła. W 2010 – Visiting Professor w Europejskim Instytucie Sztuk Ceramicznych IEAC / Francja, Guebwiller. W 2016 roku Promotor Doktoratu Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dla koreańskiej artystki Young-Jae Lee.

ARTIST STATEMENT

Działalność w zakresie sztuk wizualnych, specjalność rzeźba ceramiczna. W twórczości, którą można zaliczyć do geometrii organicznej nawiązuję dialog z przestrzenią. W licznych realizacjach geometria fragmentów powłoki w kontraście z ekspresją struktury tworzą napięcia budujące formę organiczną, która jest zapisem pamięci i emocji. Na tej podstawie moje prace zostały również zakwalifikowane do nurtu abstrakcji dyskursywnej. Buduję dialog pomiędzy formą z jej materialnością, a otwierającym się w niej przestworem, oddającym pustką i transcendencję mogącą zaistnieć tylko w kontraście z tym, co w nich fizyczne. Ważnym elementem jest dla mnie wolność twórcza, którą osiągam poprzez dogłębną znajomość warsztatową, przekładającą się na świadome i samoograniczające wykorzystywanie w poszczególnych realizacjach używanych środków plastycznych.