PAWEŁ CZEKAŃSKI

2019 | 2018 | 2017 ]

Paweł Czekański urodzony w 1989 roku w Lublinie. Studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby Akade-mii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Rzeźba, ukończone dyplomem w pracowni prof. Janusza Kucharskiego w 2014 roku. Asystent w Katedrze Technik Rzeźbiarskich na macierzystej uczelni. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

ARTIST STATEMENT

Swoje działania opieram głównie na bazie podstawowych symboli i odwołań kulturowych, czytelnych w naszej świadomości. Budując wizję świata często opartego o filozofię fatalizmu a jednocześnie balansując na granicy przewrotności i ironii poszukuję nowych sposobów opowiadania o absurdach świata współczesnego. Bardzo ważne są dla mnie poszukiwania dialektyki pomiędzy człowiekiem, a otaczającą go rzeczywistością, dlatego często sięgam po silnie osadzone w kulturze ładunki emocjonalne i historyczne.