Międzynarodowe Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie” zostało zainicjowane w roku 2017 jako kontynuacja projektu Hallo Wrocław 2016.

Hallo Wrocław powstało z myślą o promocji w ramach Europejskiej Stolicy Kultury środowiska artystów związanych z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Była to seria międzynarodowych prezentacji sztuki, które odbyły się w latach 2010–2016 w wielu ośrodkach kultury w Niemczech, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

W roku 2017 Hallo Wrocław zyskało nową formułę. Po doświadczeniach, jakie dała artystom organizacja ESK, ważnym wnioskiem było to, iż nieodzownym, a często dziś pomijanym, elementem pracy twórców jest spotkanie i dyskusja – budowanie relacji wewnątrz środowiska artystycznego.

Projekt wystawienniczy stał się zatem przedsięwzięciem o charakterze sympozjum, w wyniku którego powstawała kolekcja prac prezentowana w formie wystawy, a następnie publikowana w katalogu. Sympozjum Sztuki zyskało nazwę inspirowaną tytułem pracy wrocławskiego artysty Stanisława Dróżdża „Było, jest i będzie”.

Miejscem spotkań w ramach Sympozjum oraz prezentacji kolekcji był Pałac w Morawie, gdzie artyści wrocławscy oraz zaproszeni goście z innych ośrodków w Polsce i za granicą spotykali się przez trzy lata.

Sympozjum Sztuki kontynuuje intermedialne tradycje wrocławskiego środowiska artystycznego, które od drugiej połowy XX wieku działało niezwykle dynamicznie, było otwarte na eksperyment i skłonne do podejmowania efemerycznych działań. Założenia Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie” wpisują się w wartości wypracowane w tamtym czasie, pozwalając na swobodną wymianę myśli artystom wizualnym, teoretykom, krytykom i historykom sztuki.

Organizatorem Międzynarodowego Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie” jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt wspiera finansowo Miasto Wrocław.