VLADIMIR KOVÁŘÍK

2022 | 2019 | 2017 ]

Vladimír Kovařík urodzony w 1965 roku. Dyplom na Akademii Sztuki, Architektury i Wzornictwa w Pradze w 1991 roku. Po ukończeniu studiów pracował jako projektant i dyrektor artystyczny w sferze prywatnej. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora. Obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Produktu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Tomasa Baty w Zlinie. Autor wystaw indywidualnych, uczestnik wielu wystaw zbiorowych, sympozjów, rezydencji artystycznych i pokazów designu, w Czechach i zagranicą.