Select Page

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem z tegorocznej edycji Sympozjum Sztuki.

23 – 30 września 2022

Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie. Zmiana”

        Pałac i park w Morawie ponownie stały się miejscem działań, eksperymentów i akcji artystycznych. Tym razem, proponując temat Zmiana, chcieliśmy zachęcić twórców do kreowania obiektów materialnych: rzeźby, malarstwa i rysunku; prac audio i wideo, działań efemerycznych i z obszaru performance’u, dokumentacji czy wykładów dotyczących sztuki. Naszym zamiarem ponownie było poszerzenie pola eksploracji miejsca o nowe sposoby obrazowania i twórczej ekspresji. Motywem przewodnim Sympozjum w roku 2022 jest zmiana jako czynnik procesu, działania czasu i wpływu na rzeczywistość. Jesteśmy otwarci na pracę z miejscem, społecznością lokalną, na historyczne konteksty i szukanie łączności z naturalnym otoczeniem.

Organizatorem Sympozjum jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Program dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocław