Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem z tegorocznej edycji Sympozjum Sztuki.

14 – 30 września 2020.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie. Piękne czasy” to kolejna odsłona cyklicznego przedsięwzięcia artystycznego.

Tegoroczne hasło sympozjum – „piękne czasy” – nie jest jednoznaczne. Odwoływać się może zarówno do przeszłości, jak i przyszłości. Jest równocześnie rozrachunkiem z historią i projekcją nadchodzących zdarzeń. Hasło to wiązać można z sentymentalnym postrzeganiem tego, co minione i co, poprzez zamknięcie etapu, zakończenie jakiejś epoki, widzimy z innej perspektywy. Mieści także w swoim kręgu znaczeniowym niepokojący potencjał. To, co dla jednych jawi się jako sielski czas, dla innych może być nie do końca rozpoznanym stadium przemiany, wciąż jeszcze względnej stabilności znanego nam świata, która nieuchronnie dobiega końca.

Miejsce, w którym dziś się znajdujemy, staje się takim punktem zwrotnym, z którego patrzymy wstecz, dokonujemy oceny, postrzegając jednak przeszłość na dwóch różnych płaszczyznach: indywidualnej i zbiorowej. Mając tak wiele współrzędnych, nie potrafimy przeprowadzić precyzyjnego rozpoznania przyszłości. Zdaje się, że dziś istnieje pewien problem z odniesieniem się do wspólnotowej pamięci i zbiorowego doświadczenia. Bez tego jednak powstaje dylemat związany z budowaniem wizji przyszłości.

Rok 2020 jest wyjątkowy, zatem tegoroczne sympozjum również będzie szczególne. Spotkanie artystów w Pałacu Morawa zostanie zastąpione spotkaniami w przestrzeni miasta Wrocławia i okolic. Nie chcemy rezygnować z charakteru sympozjum. Planujemy spontaniczne odwiedziny w pracowniach poszczególnych artystów. Będą one relacjonowane w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie.

Zaproszeni artyści realizować będą swoje prace tam, gdzie zwykle tworzą. Dokumentacja fotograficzna powstałych dzieł również będzie zrealizowana w kontekście tych przestrzeni: pracowni, mieszkań, ogrodów.

Specyfiką tegorocznego sympozjum jest przeniesienie środka ciężkości z tworzenia wystawy na szersze spektrum zagadnień związanych z refleksją nad źródłami idei dzieła i jego wartości w kontekście samego procesu twórczego pracy artysty.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie. Piękne czasy” ma za zadanie uruchomić nowe obszary twórczych i teoretycznych poszukiwań oraz ma posłużyć zainicjowaniu cyklu pokazów powstałej kolekcji dzieł w ośrodkach polskich i zagranicznych w przyszłości. Jak dalekiej, zależy to od warunków organizacyjnych. Jednak nie porzucamy nadziei, iż wkrótce można będzie swobodnie realizować pokazy prac „na żywo”. W ten sposób sympozjum będzie kontynuować założenia cyklu i stanie się asumptem do kolejnych działań integrujących środowiska artystyczne.

Organizatorem Sympozjum jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Program dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocław